Udostępniamy Państwu możliwość wypożyczenia osuszaczy powietrza do zastosowań domowych, biurowych, a także budowlanych. Prowadzimy kompleksowe usługi związane z usuwaniem szkód wodnych, osuszaniem budynków po zalaniu, lokalizacją wycieków i ogrzewaniem dyżurnym.
Nasze realizacje
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej

kontakt

HYDROTEC Piotrowicz Mateusz
Hydraulika/Rekuperacja/Osuszanie
Misie 124
21-560 Międzyrzec Podlaski
NIP: 537-259-95-27

tel: 504-074-571
e-mail: hydrotec@interia.pl
fundusze europejskie
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Hydrotec-osuszanie informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 • 1. Administratorem danych osobowych jest
  Hydrotec-osuszanie
 • 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub b) RODO w celu w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy lub wykonania umowy przez administratora lub przez stronę trzecią.

 • 3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

 • 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 • 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

 • 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy

 • 9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 • 10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.