Osuszanie budynków

Wilgoć w wielu domach to często występujące zjawisko. Utrudnia prace budowlane lub remontowe a z czasem powoduje kłopoty w pomieszczeniach poprzez zagrzybienie ścian, pojawienie się pleśni. Powodując nie tylko dyskomfort mieszkańców, ale również potencjalne zagrożenie ich zdrowia. W niektórych wypadkach wilgoć może mieć już takie rozmiary, że będzie miała wpływ na kondycję ścian, które prędzej czy później trzeba będzie osuszyć. Oferujemy Państwu osuszanie metodą nagrzewania oraz kondensacji.

Nagrzewanie

Osuszanie to przeprowadza się za pomocą nagrzewnic umieszczanych w zawilgoconych pomieszczeniach. Ogrzewają one powietrze do temperatury kilkudziesięciu stopni, co powoduje intensywne odparowywanie wilgoci z warstw powierzchniowych muru, aż do uzyskania tzw. równowagi wilgotności – stosownie do materiału.

Kondensacja

Osuszanie kondensacyjne przegród polega na osuszaniu powietrza w pomieszczeniach przez skroplenie zawartej w nim pary wodnej. W wyniku tego obniża się znacznie wilgotność względna powietrza, a wilgoć zawarta w murze – odparowuje. Następnie powietrze zasysane jest przez wentylator i przesyłane na oziębiający parownik. Tu następuje kondensacja pary wodnej. Kondensat zbiera się w zbiorniku, skąd pompa odprowadza go do kanalizacji.
Są to skuteczne metody
- po zalaniu w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku, skracają czas potrzebny na wysuszenie podmokłych ścian
- po powodzi, np. zalaniu przez wody opadowe lub gruntowe, zapobiegają skraplaniu się wody na ścianach, likwidują problem pleśni i grzybów
- podczas remontów lub budowy nowych budynków, przyspieszają proces wysychania (parkietu, farby, tynku) podczas przeprowadzanych prac.


Osuszanie trwa zazwyczaj kilkanaście dni i jest zależne od ilości wody, która została zakumulowana w tynkach i posadzkach.

Proces ten jest kontrolowany przy użyciu bezinwazyjnej aparatury pomiarowej
fundusze europejskie