Diagnostyka kamera termowizyjną

Termowizja to bezkontaktowy pomiar temperatury na powierzchni badanego obiektu przy pomocy kamery termowizyjnej. Każde ciało emituje energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego. To promieniowanie w zakresie długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi nazywa się promieniowaniem podczerwonym i jest rejestrowane przez kamerę termowizyjną oraz przetwarzane na kolorową mapę temperatur.

termowizja umożliwia zlokalizowanie miejsc występowania strat ciepła oraz służy do wykrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń i instalacji cieplnych.
fundusze europejskie